Wydział Personalny

O Wydziale

Wydział Personalny pełni funkcję usługową w zakresie obsługi personalnej stanu osobowego Akademii Obrony Narodowej.

Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
bud. nr 4
00-910 Warszawa
tel.261-813-581
fax 261-813-039
aon.kadry@aon.edu.pl


Szef Wydziału
ppłk mgr inż. Arkadiusz STĘPNIEWICZ
tel. 261-813-581

Zespół ds. żołnierzy zawodowych
st.chor. Dariusz ANCEROWICZ
tel. 261-813-485

Zespół ds. pracowników wojska
mgr Dorota POLANOWSKA
tel. 261-813-097

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!