Wydział Naukowy

Wydział Naukowy uczestniczy w planowaniu, organizacji i koordynacji działalności naukowej Akademii. Rozlicza także środki finansowe przyznawane Akademii przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Utrzymuje kontakty z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony, instytucjami administracji państwowej oraz innymi organizacjami, których działalność związana jest z nauką.

Obszary funkcjonowania i prac Wydziału Naukowego są szczegółowo przedstawione w zakładce DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA na stronie głównej.

 

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!