Studia III stopnia (doktoranckie)

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. w Akademii Obrony Narodowej obowiązuje trójstopniowy system studiów, przewidujący przebieg kształcenia od studiów I stopnia ( licencjackich), poprzez studia II stopnia ( magisterskie), aż do rozpoczęcia kariery naukowej na studiach III stopnia ( doktoranckich ). Przyjęcie na studia w Akademii Obrony Narodowej nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego – uczelnia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!