Studia I stopnia (licencjackie)

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. w Akademii Obrony Narodowej obowiązuje trójstopniowy system studiów, przewidujący przebieg kształcenia od studiów I stopnia (licencjackich), poprzez studia II stopnia (magisterskie), aż do rozpoczęcia kariery naukowej na studiach III stopnia (doktoranckich). Przyjęcie na studia w Akademii Obrony Narodowej nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego (uczelnia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych). 

Studia I stopnia w Akademii Obrony Narodowej kończą się tytułem zawodowym licencjata i przygotowują studenta do kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich).

AON oferuje kształcenie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego oraz na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. Odbywają się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

W ramach studiów, młodzież jest przygotowywana do podjęcia pracy w rozległym sektorze bezpieczeństwa państwa, w administracji samorządowej i państwowej, w tym w instytucjach wojskowych, badawczych i gospodarczych. Absolwenci z tytułem licencjata posiadają wiedzę i umiejętności z obszaru zagadnień bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, opartą na podstawach nauk wojskowych, humanistycznych oraz społecznych. Są doskonale przygotowani do kontynuacji nauki na uzupełniających studiach magisterskich, a jednocześnie posiadają ponadprzeciętny zakres wiedzy na temat obronności w państwie i społeczeństwie.

 

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!