Senat

SKŁAD SENATU AKADEMII OBRONY NARODOWEJ
kadencja: 1 wrzesień 2015 – 31 sierpień 2019 rok

Zgodnie z § 29 statutu Akademii Obrony Narodowej, uchwalonego przez Senat Akademii Obrony Narodowej uchwałą Nr 16/2012

z dnia 19 stycznia 2012 r. z późn. zm.:
Senat Akademii Obrony Narodowej, od dnia 1 września 2015 r., ukonstytuował się w składzie:

 

I.    Członkowie Senatu wchodzący z tytułu zajmowanego stanowiska:

płk dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ – rektor-komendant
płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK – prorektor ds. wojskowych
płk prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI– prorektor ds. dydaktycznych
płk prof. dr hab. Marek WRZOSEK – prorektor ds. naukowych
dr hab. Agnieszka LEGUCKA – prorektor ds. studenckich
cz.p.o. płk dr hab. Juliusz TYM  – dziekan WBN
płk dr hab. Andrzej POLAK – dziekan WZiD

 

II.    Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – wybrani w podstawowych jednostkach organizacyjnych:

–  z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego:

prof. dr hab. inż. Andrzej GLEN
prof. dr hab. inż. Marian KOZUB
płk dr hab. Piotr DELA
prof. dr hab. Jarosław GRYZ
płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER
płk dr hab. Marek KUBIŃSKI
dr hab. Agata WŁODKOWSKA-BAGAN

– z Wydziału Zarządzania i Dowodzenia:

prof. dr hab. Tomasz MAJEWSKI
prof. dr hab. Bogdan SZULC
prof. dr hab. Stanisław ZAJAS
dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI
płk dr hab. Bogdan GRENDA
płk dr hab. Wojciech NYSZK
dr hab. Stanisław SMYK

 

III.    Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, nie  posiadających tytułu naukowego profesora lub stopienia naukowego doktora habilitowanego – wybrani w podstawowych jednostkach organizacyjnych:

– z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego:

dr inż. Zbigniew SKWAREK
dr Dąbrówka SMOLNY

 – z Wydziału Zarządzania i Dowodzenia:

dr Jan SZYMCZYK
ppłk mgr Zbigniew HYNOWSKI


IV.    Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, nie  posiadających tytułu naukowego profesora lub stopienia naukowego doktora habilitowanego – wybrani w pozawydziałowych jednostkach organizacyjnych:

mgr Agnieszka PAPROCKA (SJO)
 

V.    Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – wybrani na zebraniu ogólnym pracowników Akademii:

ppłk dr Sławomir BYŁEŃ (CSiKGW)
mgr Urszula JAWOROWSKA (BG)
mgr Małgorzata MILIAN-POGONOWSKA (Pion Kanclerza – Kwestor Akademii)
​mgr Małgorzata ZENIUK (Wydział Spraw Studenckich i Doktoranckich)

 

VI.    Przedstawiciele doktorantów – wybrani na zebraniu doktorantów Akademii:

mgr Karolina JABŁOŃSKA  (WZiD)

 

VII.    Przedstawiciele studentów – wybrani na zebraniach studentów w podstawowych jednostkach organizacyjnych:
        

– z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego:

Anna GALANT
Jakub KWIATKOWSKI
Przemysław MALINOWSKI
Sebastian WOROPAJ

– z Wydziału Zarządzania i Dowodzenia:

Paulina BOJANOWSKA
Marcin DĘBIEC
Karolina GOŁASZEWSKA

 

VIII.    W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

Kanclerz Akademii – dr Tomasz BASZCZYŃSKI
Dyrektor Biblioteki Głównej – dr inż. Jerzy KOZIOŁ
Przewodnicząca NSZZPW – mgr Renata CZERWIŃSKA

 

IX.    Rektor-Komendant Akademii powołał:

Na Sekretarza Senatu – ppłk. dr. inż. Marka CHMIELECKIEGO
Do Sekretariatu Senatu – mgr Magdalenę STELMACH

Kontakt: sekretariat-senat@aon.edu.pl

 

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!