Sekcja BHP

O Sekcji

Zadaniem służby BHP jest zapewnienie prawidłowej realizacji oraz przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników i żołnierzy zawodowych w Akademii Obrony Narodowej. Zadania szczegółowe, to przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, a także informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach; sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; udział w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy; udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestrów wypadków i chorób zawodowych; uczestnictwo w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w AON; prowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu bhp dla nowo zatrudnionych żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych;popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
bud. nr 4

Inspektor BHP
mgr Iwona DUBAJ
tel. 261-813-512
sekcjabhp@aon.edu.pl

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!