Obronność

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku obronność otrzymujący tytuł zawodowy licencjata, będzie wykazywał się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o obronności i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego.

Specjalności

  • obronność państwa
W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!