Logistyka

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logistyka, otrzymujący tytuł magistra, będzie wykazywać się wiedzą na poziomie  studiów drugiego stopnia odzwierciedlającą istotę zarządzania logistyką w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych.

Pozna podstawy projektowania systemów i procesów logistycznych w organizacjach gospodarczych, zarządzania procesami logistycznymi oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi. Zdobędzie także umiejętności wykorzystania informatycznych narzędzi wspomagania kierowania i zarządzania w obszarze logistyki oraz zastosowania metod i narzędzi zarządzania w różnych obszarach działalności podmiotów gospodarczych.

Absolwent tych studiów będzie przygotowany do realizacji zadań na kierowniczych stanowiskach logistycznych, jako wysoko kwalifikowany menedżer w dziedzinie funkcjonowania logistycznych systemów gospodarczych w różnych  podmiotach gospodarczych funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym, decydent ds. zarządzania działalnością podmiotu gospodarczego w sferze zaopatrzenia, dystrybucji, zbytu w  przedsiębiorstwach funkcjonujących w branży usług logistycznych, jak też w innych przedsiębiorstwach (produkcyjnych, usługowych oraz handlowych). Powinien posiadać umiejętności pracy w zespole oraz samokształcenia.

Może także kontynuować swoją edukację na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia.

Specjalności

  • logistyka systemów gospodarczych
  • logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • transport
  • transport kolejowy
W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!