Kursy doszkalające

Kursy doszkalające to unikatowa oferta Akademii Obrony Narodowej. Kierowane są do wszystkich osób związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem i obronnością kraju: zarówno do żołnierzy zawodowych, cywilnych pracowników instytucji państwowych i wojskowych, jak i parlamentarzystów, kadr administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego, kadr administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz wszystkich przedstawicieli jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązek prowadzenia spraw obronnych.

Na szczególną uwagę zasługują Kursy Obronne i Wyższe Kursy Obronne, realizowane od 15 lat przez niezależne zespoły w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

Kursy te – mające swoją, bogatą tradycję – przewidziane są dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania urzędów wojewódzkich oraz dla najwyższych pracowników administracji rządowej i samorządowej, w tym parlamentarzystów.Specjalistyczne kursy z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia realizowane są przez znajdujące się w strukturze AON, Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych. O stałe podnoszenie profesjonalizmu kadr dowódczych i sztabowych dba Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, prowadzące szereg krótkotrwałych szkoleń, dedykowanych przede wszystkim kadrom Wojska Polskiego.

Dużym zainteresowaniem cieszą się też intensywne kursy językowe organizowane od kilku lat w Studium Języków Obcych na zlecenie Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego. Uczestnicy kursów resortowych kształceni są zgodnie z wymogami zawartymi w porozumieniu o standaryzacji egzaminów językowych STANAG-6001. SJO przygotowuje do egzaminów resortowych na 1, 2 i 3 poziomie zaawansowania języka obcego.

Na skróty

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!