Biuletyn AON

biulet_net_2012

 

 

 

Biuletyn Akademii Obrony Narodowej informuje o sprawach dotyczących ogółu społeczności akademickiej. Teksty publikowane na łamach czasopisma obejmują informacje naukowe, dydaktyczne, sylwetki osobistości AON, historię i tradycje uczelni oraz wydarzenia kulturalne i sportowe.

Zapraszamy naszych Czytelników do publikowania swoich tekstów na łamach pisma!  

POBIERZ: Informacje dla autorów

 

Adres redakcji: Akademia Obrony Narodowej, al. gen. A. Chruściela 103 00-910 Warszawa, bud. 101, pok. 150. Tel. 261 813 293, e-mail: biuletyn@aon.edu.pl
Redaktor naczelna: Ewa Kostka

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji oraz zmiany tytułów nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Teksty i fotografie zamieszczane są nieodpłatnie. Publikowane artykuły wyrażają indywidualne poglądy autorów; są sprawdzane przez system antyplagiatowy.

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!