Administracja

specjalność:
administracja bezpieczeństwa
administracja elektroniczna
administrowanie nieruchomościami
administracja gospodarcza


Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku administracja II stopnia

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!